Underhåll

 

 

Tjänster som vi erbjuder:

Vi tar fram underlag för beslut av  underhållsåtgärder.

Planera utförandet av underhållsåtgärderna.

Arbetsledning.

Kontroll och justering av instrument m.m.

 

 

Arbetsmiljö

 

 

Tjänster som vi erbjuder:

Planering och projektering.

Bas-P/Bas-U.

Ta fram riskbedömningar.

Se till att en säker arbetsmiljö råder på anläggningen.

Utfärda tillstånd för heta arbeten.

Drift

Tjänster som vi erbjuder:

Stötta driftsorganisationen med extra resurser.

Medverka vid idrifttagning av nybyggda/ombyggda anläggningar.